Sleep om te verversen

Paww

Nieuwe regeling Private Aanvulling WW en WGA (PAWW) – 1 oktober 2019

Voor alle werknemers die vallen onder de cao voor de Timmerindustrie is per 1 oktober 2019 de reparatieregeling voor de WW en WGA van kracht. Vanaf 1 januari 2016 zijn nl. beperkende wijzigingen in werking getreden waardoor de duur en de opbouw van het recht anders berekend worden. Zo is bijv. de maximale duur van 38 maanden teruggebracht naar 24 maanden per januari 2016.

Wat betekent dit voor de werknemer?

Door onze aansluiting bij de regeling PAWW vindt een reparatie plaats voor de werknemer die een werkloosheids- en/of een arbeidsongeschiktheidsuitkering moet gaan aanvragen en die langer dan 10 jaar heeft gewerkt. Dit wordt ook wel -het zogenaamde “derde WW jaar”- genoemd. De premielasten hiervoor komen geheel voor rekening van de werknemers. (Dit is een van de onderhandelingsafspraken van het cao-overleg van het Sociaal Akkoord d.d. 11 april 2013) Voor 2019 bedraagt de op het bruto loon in te houden premie 0,3%. Bij werkloosheid vraagt de werknemer eerst een WW-uitkering aan via het UWV; een maand voordat het recht op een WW- of loongerelateerde WGA- uitkering afloopt, kan de werknemer dan rechtstreeks een PAWW-uitkering aanvragen via het PAWW-portaal (www.spaww.nl). Naast contacten over de uitkeringen worden ook de sollicitatie-activiteiten via www.spaww.nl beheerd.

Wat betekent dit voor u als werkgever?

U informeert uw werknemer en uw loonadministratie over deze nieuwe regeling. U registreert zich via het PAWW-portaal (www.spaww.nl). Ook kunt u uw administratiekantoor daar machtigen om de periodieke aangifte te gaan verzorgen. Want naast de volledige wettelijke uitvoering van de regeling wordt ook de handhaving op aangiftes PAWW uitgevoerd door de Stichting PAWW. Deze heeft administratieve samenwerkingsafspraken gemaakt met Visma|RAET (automatiseerder voor salaris- en personeelsadministratie etc.)

Wat is de (juridische) achtergrond van deze regeling en wanneer gaat dit in?

Na het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 hebben de werkgevers, vakbonden en het kabinet definitieve afspraken gemaakt over de invulling van het “derde WW” jaar. Ook in de cao Timmerindustrie protocolafspraken d.d. 9 april 2015 werd afgesproken dat voor de cao Timmer werknemers aangesloten zou worden bij deze nieuwe regeling. Dit zou alleen maar kunnen indien er via de sector BOUW een verzamel cao Bouw PAWW werd ingevoerd. Deze is inmiddels inwerking getreden. Onze avv-aanvraag voor de timmeraansluiting onder de verzamel cao “Sector Bouw, sector 3 - No. 05” is recentelijk afgerond. En door het bestuur PAWW is als ingangsdatum 1 oktober 2019 vastgesteld. Op enig moment zal de SPAWW de werkgevers in de timmerindustrie gaan verzoeken om hun aanleveringen (alsnog) te doen; de SPAWW heeft, naast informerende en ondersteunende taken, van de Stichting van de Arbeid namelijk ook diverse (controle) bevoegdheden gekregen.

Volledigheidshalve: Deze nieuwe ‘verzamel’-cao regelt alleen de aanvulling voor het derde jaar WW/WGA. Deze gaat dan gelden naast de bestaande andere twee cao’s voor de Timmerindustrie:

  • de cao Timmerindustrie 1 april 2019 t/m 31 juli 2020 die de arbeidsvoorwaarden regelt

en

  • de cao Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie 1 april 2019 t/m 31 maart 2024, waarin onze bedrijfstakeigen regelingen op het gebied van loopbaan, scholing, opleidingen en overige vergoedingsregelingen.

Waar vindt u de informatie?

De volledige uitvoering wordt gedaan door de Stichting Private Aanvulling WW en WGA via de website www.spaww.nl. Op deze website vindt u alle achtergrond documenten, benodigde downloads, informatie folders, de premies, etc. Hier verwijzen wij als cao partijen u graag naar.
Uw werkgeversbrochure https://werkgever.spaww.nl/nieuws/flyer-werkgevers-16-05.pdf

Hoe uw werknemers te informeren?

Op de website www.spaww.nl is ook een aparte werknemers brochure te downloaden die u kunt geven aan uw werknemers. https://werkgever.spaww.nl/nieuws/flyer-werknemers-1001.pdf
De financiering van de uitkeringen is gebaseerd op een omslagstelsel; dit betekent dat alle huidige werknemers mee moeten doen en hierdoor de lasten dragen van de uitkeringen op dit moment.
Ook de websites van de vakbonden FNV en CNV Vakmensen geven informatie; werknemers kunnen ook met hen telefonisch contact opnemen over aanvullende vragen. En antwoorden op veel gestelde vragen worden gegeven door de website van de SPAWW: https://spaww.microsoftcrmportals.com/vraag-en-antwoord/Werknemers/